Yhteystiedot

Tmi Traditionaali
Sorokulmantie 676
59530 MIKKOLANNIEMI
050-468 9758

Tmi Traditionaali tuottaa aineistoja aineistojentuottaja.jpg

  • Matkailu- ym. yritysten markkinointiin

  • Kuntien, maakuntien, säätiöiden, yhdistysten ym. organisaatioiden tiedotukseen

  • EU-projektien sisällöntuotantantoon

  • Museoiden ja opastuskeskusten näyttelyihin      ja muuhun toimintaan                                 

  • Radio-, tv- ja uusmediatuotantoihin

  • Kulttuuri- ja luontokohteiden esittelyyn


Kulttuuriperinnöllä alkaa olla jo jonkin verran näkyvyyttä esimerkiksi kuntien tiedotuksessa. Aikamme ilmiönä myös lukuisat EU-projektit tuottavat joskus historiallistakin tietoa sisältävää materiaalia. Yritykset kaipaavat tarinoita elämystehtailuun ja museoissa etsitään uusia, kävijöitä houkuttelevia esillepanon muotoja. Kuitenkin kaiken tämän keskellä oman kansanperinteemme hyödyntäminen on yhä niukkaa ja sattumanvaraista. Monestikaan kiinnostuneet eivät tiedä mitä on tarjolla ja mistä lähteä liikkeelle.

Olen tuottanut erilaisia erilaisia kansanperinnettä ja paikallishistoriaa esitteleviä aineistoja mm. Etelä-Karjalan museon Generalissimus Suvorov-internet- ja museonäyttelyyn, Rautjärven kunnan Hiitolanjoki latvavesiltä Laatokalle-internet-sivuille ja useiden retkeilyreittien opasteisiin Rautjärvellä ja Parikkalassa (Hiitolanjoen teollisuushistoriallinen maisemapolku ja Lahnasenkosken vanha voimalaitos, Harjulinnan rantapolku, Mikkolanniemen tarinapolku). Johtoajatuksenani on aina etsiä monipuolinen ja kiinnostava näkökulma aiheeseen.  

Matkailuyritysten tai erilaisten nähtävyyksien markkinoinnissa paikallinen perimätieto ja tarinat herättävät kiinnostusta ja tuovat lisäarvoa kohteen esittelyyn. Museokävijälle folklore tarjoaa elämyksiä ja oivalluksia, joita ei esineillä ja historiatiedolla saavuteta. Julkisten organisaatioiden ja yhteisöjen usein harmaa imago saa väriä omaleimaisesta paikalliskulttuurista ja rehevästä suullisen perinteen sanankäytöstä. Luonnossa tai kulttuurimaisemassa liikkuja tutustuu mielellään kertomuksiin, paikannimiin tai historiallisiin tapahtumiin sopivasti annosteltuna.