Yhteystiedot

Tmi Traditionaali
Sorokulmantie 676
59530 MIKKOLANNIEMI
050-468 9758

Tmi Traditionaali luennoi Arkkiveisuista*................ Öitsyihin**!

luennoijasymbolikuva.jpg

  • Kansanperinteen tutkimuksen on hyvä aika ajoin esittäytyä myös suurelle yleisölle. Samalla folkloristi voi antaa oman panoksensa ajankohtaisten yhteiskunnallisten ilmiöiden ja aikalaiskokemusten käsittelyyn. 

  • Olen kokenut lukuisat eri aiheista pitämäni yleisöesitelmät mielekkäiksi vuorovaikutteisiksi tapahtumiksi, joissa on välittynyt  aito kiinnostus aihetta ja esitelmöitsijää kohtaan. Usein on käyty myös innokasta keskustelua ja avautunut uusia näkökulmiakin.


Mitoitus voidaan sovittaa tilanteen mukaan lyhyehköistä kertaluontoisista esityksistä (1 h) perusteellisiin luentopäiviin (max. 8 h) ja pitkäkestoisiin kursseihin (30 h). Samoin otetaan luonnollisesti huomioon kohdeyleisön erityistoiveet, perehtyneisyys aiheeseen, ikä ym. tekijät.

Esitelmistä on mahdollista tilata kirjallinen tiivistelmä tai vaikka artikkelikin jatkokäyttöön.

Oppilaitoksille ja avoimelle opetukselle on räätälöity erityinen suullista kansanperinnettä ja folkloristiikan tutkimusalaa monipuolisesti esittelevä peruskurssi ’Johdatus suomalaiseen kansanperinteeseen’ (20 t). Ks. esite .

* Arkkiveisut = Suomessa 1600-luvulta alkaen painetuista arkeista suulliseen perinteeseen levinneitä, dramaattisista tapahtumista kertovia kansanlauluja  

**Öitsyt = nuorison valvojaiset, yönvietto, yöjalassa käynti; vrt. myös verbi ’öitsiä’